.
Misioni dhe Vizioni

MISIONI

Ne, në ''Zekeria Rexha'' besojmë në potencialin e secilit nxënës që të jetë i suksesshëm. Ne shpresojmë që të udhëzojmë të gjithë nxënësit në rrugën drejt shkathtësive të nevojshme për shekullin e 21. Ne duam që nxënësit tanë : 

        - Të fitojnë njohuri të qëndrueshme 

        - Të jenë komunikues efektiv dhe bashkëpunues me moshatarët e të rriturit 

        - Të jenë qytetarë të përgjegjshëm 

        - Kritik në mendimet e tyre dhe analizues në zgjidhjen e problemeve

VIZIONI

Ngritja profesionale e vazhdueshme e mësimdhënësve, në funksion të mësimdhënjes dhe mësimnxënjes produktive. 

Krijimi i një ambienti të ngrohtë studimi duke rritur kapacitetet e teknologjisë informative dhe pajisja e kabineteve me të gjitha mjetet e nevojshme didaktike për ndërlidhje të pjesës teorike me atë praktike.

 

   Për nxënës      Për prindër      Për mësimdhënës
  E - Mësimi 
  Biblioteka 
  Këshilla 
  Linqe të dobishme 
  E - Prindi 
  Rregullore 
  Këshilla  
  Linqe të dobishme 
  E - mësimdhënësi  
  Plane mësimore  
  Projektet  
  Linqe të dobishme  
. . .
Lajmërimet
» Koncert Festiv
   2014-12-27 15:18:53

» 15 vjetori i Usaid
   2014-04-18 21:04:18

» Drejtoresha e shkollës bashkë me nxënësit në aksion për pastrimin e qytetit.
   2014-03-10 17:30:00

» Gara me bicikleta
   2014-03-05 17:40:00

» Digjitalizimi i shkolles
   2014-03-05 17:40:00

Me shume...
0
Nxënësit e dalluar

 

Nxenesi x

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS