Linqe të dobishme për nxënës
 

Adresa:

Fusha lëndore:

http://www.gjuhaime.com/

Shkolla fillore

http://www.mesofizike.com/

Fizikë

http://www.abetare.org/

 Shkolla fillore

http://fun.familyeducation.com/

Shkolla fillore

www.teachers.tv

Shkolla fillore

http://www.lessonplanspage.com

Shkolla fillore

http://www.microsoft.com/education/lessonplans.mspx

Shkolla fillore

http://www.nasa.gov/

Teknologji, Shkenca

http://www.technologystudent.com

Shkolla fillore

GCompris

http://gcompris.net/

Shkolla fillore

LearnEurope

Gjeografi

Graph 4.3 http://www.padowan.dk/graph/

Mathematikë

http://www.sfskids.org/ 
http://www.dsokids.com/

Muzikë

http://www.musictheory.net/

Muzikë

www.theonlinekaraokemachine

Muzikë

Audacity http://audacity.sourceforge.net/

Muzikë

   

Finale NotePad ® 2008

Muzikë

Jalmus

Muzikë

http://pyva.net/eng/jam/

Muzikë

WORDWEB

http://wordweb.info/free/

Gjuhë

QickMath http://quickmath.com/

Mathematikë

Cool Text

http://cooltext.com/

Dizajn

NVU

http://www.net2.com/nvu/

Dizajn

Expression

Matematikë, Science

Language Identifier

Gjuhët, IT

 http://www.ceebot.com/ceebot/index-e.php

It, Teknologji

Everest Dictionary

Gjuhë

QUIKGRID http://www.perspectiveedge.com/

Matematikë

ZeGraph http://www.zegraph.com/

Matematikë, 
dizajn

MapCreator 2.0 http://www.primap.com/en/

Geography

Descartes

 http://www.waltermilner.com/descartes/descartes.htm

 Matematikë

Classroom gradebook http://www.classroomgradebook.com/

  Matematikë

Archimy.com 
http://www.archimy.com/

  Matematikë

Math Educator http://www.nontube.com/products/math-educator

  Matematikë

Free Rhyming Dictionary http://www.rhymefree.com/

Language

PERCENT http://breaktru.com/percent.html

Matematikë

SMATH STUDIO http://en.smath.info/forum/

Matematikë

PhET http://phet.colorado.edu/index.php

Matematikë, Shkenca

   

GeoGebra http://www.geogebra.org/cms/

Matematikë

Educational games

http://nobelprize.org/educational_games/

Science

Project Gutenberghttp://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

 

http://www.readingrockets.org/strategies/fre

Gjuhë

http://www.teachingideas.co.uk/ict/flipvideo.htm

  Teknologji

http://www.primaryresources.co.uk/

 Të ndryshme

http://www.teachingideas.co.uk

 Të ndryshme

http://fun.familyeducation.com/hobbies-and-interests/childrens-science-activities/32820.html

 Të ndryshme

http://www.lessonplanspage.com

 Të ndryshme

 http://www.microsoft.com/education/lessonplans.mspx

  Të ndryshme

 http://www.nasa.gov/audience/foreducators/

  Të ndryshme

 http://gcompris.net/

 Të ndryshme

 http://www.arcticowlsoftware.com/learneu.htm  
 http://www.padowan.dk/graph/  Mathematikë
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new Shkenca
 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS