Lajmërimet
  Orari i mësimit - Viti shkollor 2012 -2013

 

ORARI I MËSIMIT SHTATOR 2012
SHF-SHMU "Zekeria Rexha" Gjakovë
SHKOLLA FILLORE
SHTATOR TETOR
8.15 PARADITE PARADITE
Klasat III/1,2,3 I/1-8
IV/1-8 II/1-8
V/1-8 III/4,5,6,7
SHTATOR TETOR
12.30 PASDITE PASDITE
Klasat I/1-8 III/1,2,3
II/1-8 IV/1-8
III/4,5,6,7 V/1-8
PARALELET E PARASHKOLLOREVE
1 Lindita Zeka 08.30
2 Xhevahire Sadrija 10.30
3 Lavdije Leti 12.30
Shkolla e mesme e ulët
KLASAT VI, VII, VIII dhe IX
SHTATOR TETOR
08.00 PARADITE PARADITE
VI/1,2,3,4 VI/5,6,7,8
VII/1,2,3,4 VII/5,6,7,8
VIII/1,2,3,4 VIII/5,6,7,8
IX/1,2,3,4 IX/5,6,7,8
TETOR
13.00 PASDITE PASDITE
VI/5,6,7,8 VI/1,2,3,4
VII/5,6,7,8 VII/1,2,3,4
VIII/5,6,7,8 VIII/1,2,3,4
IX/5,6,7,8 IX/1,2,3,4
Shënim: Orari I mësimit ndërron për çdo muaj.
Nga drejtoria e shkollës
Gjakovë, më 1.9.2012
 

 Postuar me: 2012-09-01 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS