Lajmërimet
  Përfundon me sukses gjysmëvjetori i parë - V.sh 2012/2013

L  A  J  M  Ë  R  I  M

I. Lajmërohen nxënësit dhe mësimdhënësit se duke filluar nga

dita e martë, më 8 janar 2013 (në gjysmë vjetorin e dytë),

ndërrohet orari i mësimit. Kështu, klasat:

VI, VII, VIII dhe IX/1,2,3,4 dalin paradite, kurse

VI, VII, VIII dhe IX/5,6,7,8 dalin pasdite:

II. Të gjithë nxënësve dhe mësimdhënësve ju urojmë Vitin e Ri

2013, me dëshirën që të kenë shëndet dhe të arrijnë suksese sa

më të mira në vitin shkollor 2012-2013.

I kalofshi gëzuar pushimet e dimrit!

Drejtoria

 

 Postuar me: 2012-12-23 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS