Lajmërimet
  Gara me bicikleta

 Me angazhim të arsimtarëve të Tik-ut  dhe Edukatës fizike , sot filluan ushtrimet, plotësimi i pjesës teorike me atë praktike - ushtrimet me bicikleta në poligonin e shkollës të dizajnuar nga arsimtarët përkatës.

Ushtrimet përveq përmbushjes së planprogramit, kanë për qëllim edhe vetëdijësimin e nxënësve për rreziqet në trafik, zhvillimin e aftësive të tyre për të mënjanuar pengesat dhe rreziqet në rrugë dhe aktivitetin fizik i cili ndikon pozitivisht tek nxënësit.

 

 Postuar me: 2014-03-05 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS