Lajmërimet
  Gara për më pak mungesa

Në garën ndërmjet 32 paraleleve të SHMU për më pak mungesa gjatë vitit shkollor 2009-2010, në fund të qershorit kemi këtë tabelë për tri vendet e para.
I falënderojmë nxënësit dhe kujdestarët e të tri paraleleve për kujdesin, përpjekjen e tyre për të mos munguar nga orët e mësimit .

Paralelja

Mungesa të arsyeshme

Mungesa të paarsyeshme

Total

Arsimtari kujdestar

1

VIII-4

209

25

234

Rudolf Cakaj

2

VIII-6

277

51

328

Samile Haraçia

3

VIII-5

329

75

404

Diana Gaxha

 

 Postuar me: 2010-11-30 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS