Lajmërimet
  Dita ndërkombëtare e demokracisë
21.09.2010

Dita ndërkombëtare e demokracisë së Kombeve të Bashkuara

Me 21.09.2010 nxënësit e klasëve të IX-ta të shkollës së mesme të ulët mbajtën një orë mësimi debat rreth demokracisë përpara dhe sot si: prejardhja e saj, llojet, parimet dhe shtyllat e saj, sistemet zgjedhore, llojet e sistemeve qeverisëse sipas kritereve në të gjitha shoqëritë si dhe mendimet e njerëzëve të mëdhenj rreth demokracisë etj.
Këtë debat e zhvilluan nxënësit mes veti, duke i plotësuar mendimet njëri tjetrit.
Për fund u lexuan disa poezi të shkruara nga nxënësit tanë për lirinë, paqen, demokracinë dhe ardhmërinë.
Gjithashtu u zgjodh punimi më i mirë nga grupi i mësimdhënësve prezent në këtë debat.
Udheheqëse e këtij debati me nxënës është  Myrvete Mullaademi arsimtare e  edukatës qytetare dhe :

  • Leonora Nuzamala ---Arsimtare e fizikës
  • Labeate Dobruna    ---Arsimate e historisë
  • Berat Bejtullahu     __ Arsimtar i informatikës
  • Jonuz Shala           ---  Arsimtar i edukatës muzikore

Pasi që u krye debati u lexuan poezitë nga :

  • Lirak Juniku  Kl.IX-2  __”Demokracia”
  • Natyra Shabani  IX-2 ---- “PAqe-Ardhmëri”
  • Vjendita Ahmeti IX-5 ----“ Dua paqen”
  • Natyra Cërmjani IX-4 ---“Democracy”
  • Albertina Monika IX-6 ---“Paqe në shpirtrat tanë”
  • Jehona Pnishi IX-6  “Paqe dhe liri”
Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto
Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto
Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto
Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto
Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi foto Kliko mbi fotoKliko mbi foto
 

 Postuar me: 2010-11-30 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS