Lajmërimet
  Lajmërim për pushim dimëror

 

L  A  J  M  Ë  R  I  M

Lajmërohen nxënësit dhe mësimdhënësit se duke filluar nga e hëna, datë 26.12.2011

e deri të hënën, datë 9 janar 2012 janë në pushim ndërmjet dy gjysmë vjetorëve, kurse mësimi rifillon të martën, më 10 janar 2012.

Mbledhjet me prindër do të mbahen, të shtunën, më 24 dhjetor 2011, me këtë orar:

Në ora 11.00, klasat:          6/1-4; 7/1-4; 8/1-4 dhe 9/1-4

Në ora 12.00, klasat           6/5-8; 7/5-8; 8/5-8 dhe 9/5-8

Nxënësve dhe mësimdhënësve e personelit teknik të shkollës ju urojmë

GËZUAR VITIN E RI 2012!

Shëndet, gëzime dhe suksese!

Në muajin janar

paralelet: 6/1-4; 7/1-4; 8/1-4 dhe 9/1-4 dalin paradite, kurse

paralelet 6/5-8; 7/5-8; 8/5-8 dhe 9/5-8 dalin pasdite.

Drejtoria

 

 

 Postuar me: 2011-12-22 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS